โรงเรียนวัดนางเอื้อย

หมู่ที่ 2 บ้านนางเอื้อย ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-483121

การขนส่งสุนัข เอกสารกำกับการขนส่งสุนัข วิธีการขนสุนัขขึ้นรถไฟทางไกล

การขนส่งสุนัข บ่อยครั้งสำหรับวันหยุดพักผ่อนหรือการเดินทางไปหาญาติที่อาศัยอยู่ห่างออกไปหลายร้อย หรือหลายพันกิโลเมตร คำถามเกิดขึ้นจากการจัดสัตว์เลี้ยงในระหว่างที่ไม่มีเจ้าของ เป็นเรื่องที่ดีถ้ามีคนที่น่าเชื่อถือ ซึ่งได้พิสูจน์ตัวเองจากด้านที่ดีที่สุดและรักสัตว์เท่านั้น แต่มีบางครั้งที่ไม่มีใครดูแลสัตว์เลี้ยง จากนั้นจึงสมเหตุสมผลที่เจ้าของจะพิจารณาทางเลือกในการเดินทางร่วมกับสัตว์บนระบบขนส่งที่ยาวที่สุดในโลก

บทความนี้พิจารณาข้อกำหนดของการบริหารรถไฟสำหรับนักเดินทางที่ต้องการนำสุนัขขึ้นรถไฟ เอกสารกำกับในการขนส่งสุนัข เพื่อความสะดวก มีการแนะนำการจำแนกสัตว์ออกเป็นสายพันธุ์เล็กและใหญ่ การแบ่งสุนัขออกเป็นสายพันธุ์ใหญ่และเล็กตามเอกสารพิเศษที่รับรอง โดยกระทรวงคมนาคมดำเนินการตามสามมิติของกระเป๋าที่สัตว์ถูกขนส่ง

พันธุ์เล็ก ได้แก่ สุนัข หากมูลค่ารวมของตู้คอนเทนเนอร์สำหรับสัตว์เลี้ยงในสามมิติ ยาว กว้าง สูง รวมกันไม่เกิน 180 ซม. หากผลรวมของพารามิเตอร์เหล่านี้เกินค่าที่ตั้งไว้ สัตว์จะถูกจัดเป็นสายพันธุ์ใหญ่ ข้อกำหนดสำหรับการขนส่งสุนัขบนรถไฟ เนื่อวจากสุนัขทุกสายพันธุ์ได้รับอนุญาตให้ขนส่งโดยบริษัทขนส่งทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือสัตว์ที่เป็นของสายพันธุ์เล็กจะต้องอยู่ในกระเป๋าพิเศษ

ถือและสุนัขขนาดใหญ่ต้องมีสายจูง และปากกระบอกปืนแบบผูก โดยคำนึงถึงสายพันธุ์ของสุนัข และด้วยเหตุนี้จึงกำหนดขนาดตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการขนส่งสัตว์บนรถไฟ สัตว์เลี้ยงสามารถเช็คอินเป็นกระเป๋าถือ หรือแลกเป็นช่องเต็มได้ ในกรณีเหล่านี้ สุนัขจะอยู่ข้างๆ เจ้าของเสมอ แต่อีกทางเลือกหนึ่งเป็นไปได้ ซึ่งสัตว์ดังกล่าว ได้รับการจดทะเบียนเป็นสัมภาระและใช้เวลาเดินทางทั้งหมดในช่องที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ

บ่อยครั้งที่สัตว์ขนาดเล็กเดินทางถัดจากเจ้าของและสัตว์ขนาดใหญ่ จะนั่งลงในช่องพร้อมกับบุคคลที่ไถ่ถอนเต็มที่ หรือขนส่งในห้องเก็บสัมภาระในกรงโดยถือ ฝ่ายบริหารการรถไฟได้กำหนดข้อกำหนดการไม่ปฏิบัติตามซึ่งป้องกันการขนส่งสุนัข สัตว์ซนที่ไม่ได้รับการฝึกฝน สัตว์ป่าที่มีพฤติกรรมประหม่า ก้าวร้าว สุนัขป่วยหรือสกปรก การขนส่งสัตว์เป็นกระเป๋าถือ ตามกฎปัจจุบัน เจ้าของสัตว์เลี้ยงมีสิทธิ์ที่จะเดินทางในห้องที่มีสุนัขสายพันธุ์เล็กวางไว้ในกระเป๋า

ซึ่งได้รับการปกป้องจากการเปิดตามธรรมชาติและมีขนาดที่ยอมรับได้ การขนส่งสัตว์ต้องชำระเงิน ซื้อเอกสารการเดินทางในอัตราตั๋วหนึ่งใบต่อที่นั่งฟรี ยิ่งไปกว่านั้น สัตว์เลี้ยงสองตัวสามารถเข้าพักได้หนึ่งแห่ง หากขนาดของภาชนะที่ใช้ในการขนส่งอนุญาต หากเจ้าของจัดการขนส่งสุนัขเป็นกระเป๋าถือสัตว์จะไม่ถูกนำมาพิจารณาในค่าเผื่อสัมภาระติดตัว หากเป็นไปได้ในทางเทคนิค

ผู้ขนส่งจะต้องจัดสรรเกวียนที่มีเครื่องหมายพิเศษ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเดินทางร่วมกับสัตว์ขนาดเล็กในนั้น เมื่อซื้อเอกสารการเดินทาง ผู้โดยสารจะออกตั๋วให้ตัวเอง และออกใบตรวจสัมภาระสำหรับสัตว์เลี้ยงพันธุ์เล็ก ไม่ใช่ทุกตู้ที่มีเงื่อนไขดังกล่าว มีข้อกำหนดสำหรับการซื้อตั๋วสำหรับทุกที่นั่งในห้องเก็บของและสำหรับการเดินทางกับสุนัขตัวเล็ก ในการวางแผนการเดินทางด้วยเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกับความต้องการของผู้โดยสารมากที่สุด

จำเป็นต้องทำความคุ้นเคยกับคำอธิบายของรถยนต์บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ดำเนินการขนส่งทางรางล่วงหน้า หากเส้นทางเกี่ยวข้องกับการใช้รถไฟฟ้าชานเมือง เจ้าของสามารถขนส่งสุนัขสายพันธุ์เล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยไม่ต้องมีกล่องพิเศษ แต่ใช้สายจูงและปิดปากกระบอกปืน ตลอดการเดินทาง ความรับผิดชอบในความสะอาดของห้องโดยสาร และความปลอดภัยของส่วนประกอบทั้งหมดอยู่ที่เจ้าของสุนัขทั้งหมด

การขนส่งสุนัข

การขนส่งสุนัขพันธุ์ใหญ่ การขนส่งสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่จะดำเนินการร่วมกับเจ้าของเท่านั้น และเฉพาะเมื่อซื้อห้องโดยสารสี่ที่นั่งหรือ SV เต็มเท่านั้น ในเวลาเดียวกัน จำนวนผู้โดยสารและสัตว์ทั้งหมดที่ตามมา ในช่องที่แลกมาไม่ควรเกินจำนวนที่นั่งที่กำหนดไว้ เมื่อแลกใช้เต็มจำนวนหนึ่งช่อง จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับ การขนส่งสุนัข แต่เช่นเดียวกับในทุกกรณี สัตว์จะต้องถูกจูงโดยสวมปากกระบอกปืน

บริการไถ่ถอนช่องแยกต่าง หากไม่ได้ให้บริการในตู้โดยสารสุดหรู ในบางทิศทาง ซึ่งระบุไว้เป็นรายบุคคล อนุญาตให้วางสัตว์ไว้ในห้องโถงที่ไม่ทำงาน ซึ่งมักจะเป็นที่แรกหลังหัวรถจักรและรถคันสุดท้าย ในกรณีเหล่านี้ สัตว์จะไม่ทำให้เกิดความไม่สะดวกและรบกวนผู้โดยสารคนอื่นๆ ที่เดินทางระหว่างรถ แต่จำนวนสัตว์เลี้ยงในห้องโถงหนึ่งมีจำกัด อนุญาตให้มีสัตว์ไม่เกินสองตัว เมื่อเดินทางมักจะจำเป็นต้องเดินทางในรถไฟฟ้าชานเมืองกับสุนัขสายพันธุ์ใหญ่

ในรถไฟฟ้าชานเมือง อนุญาตให้ขนส่งสุนัขสายพันธุ์ใหญ่ในห้องโถง ภายใต้การดูแลอย่างต่อเนื่องของเจ้าของ สัตว์จะต้องปิดปากและใส่สายจูง จ่ายค่าขนส่งสุนัขแล้ว การขนส่งในรถยนต์สัมภาระออกโดยใบรับสัมภาระ บริการนี้ไม่ได้หมายความถึงความรับผิดชอบของผู้ขนส่งสำหรับชีวิต และสุขภาพของสัตว์ที่ขนส่ง จำเป็นต้องปฏิบัติตามองค์ประกอบเดียวกันของเจ้าของสัตว์ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและนวัตกรรมทั้งหมด

สามารถชี้แจงล่วงหน้าได้บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวางเส้นทางของการเดินทาง เอกสารประกอบการขนส่งสัตว์ เพื่อขจัดความเข้าใจผิดเมื่อขึ้นรถไฟและยืนยันความเกี่ยวข้องของเอกสารที่คุณมีกับคุณ ขอแนะนำให้ทำความคุ้นเคยกับกฎการขนส่งสัตว์บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเจ้าของสัตว์ตัดสินใจใช้บริการ สำหรับการเดินทางร่วมบนรถไฟรัสเซียก่อนการเดินทาง เจ้าของจะต้องนำหนังสือเดินทางสัตวแพทย์ของสัตว์ที่มีประวัติสุขภาพและการฉีดวัคซีนที่ทันสมัย

ขนส่งสัตว์เลี้ยงด้วยรถไฟความเร็วสูง รถไฟความเร็วสูงกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นวิธีการเดินทางระหว่างเมืองที่ไม่แพงและสะดวกสบาย เพื่อให้ผู้ที่ต้องการย้ายสัตว์เลี้ยงใช้บริการของรถไฟดังกล่าว ผู้ให้บริการเสนอทางเลือกในการวางสัตว์ ขึ้นอยู่กับทิศทางและประเภทของรถไฟ เมื่อเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางมอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยรถไฟ Sapsan จะมีการจัดสรรสถานที่พิเศษสำหรับสุนัขสายพันธุ์เล็ก

บนรถไฟบางขบวนมีบริการสัตว์เลี้ยง โดยไม่มีเจ้าของซึ่งออกให้ล่วงหน้า นอกจากนี้ ในรถไฟความเร็วสูง จะได้รับอนุญาตให้ซื้อที่นั่งทั้งหมดของช่องแยกต่างหากเพื่อการขนส่งสัตว์ ข้อมูลเกี่ยวกับเกวียนที่อนุญาตให้มีการขนส่งนี้ระบุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ผู้ให้บริการด้วยไอคอนพิเศษ หากผู้โดยสารซื้อตั๋วให้ตัวเองเขาก็มีสิทธิที่จะนำสัตว์เล็กๆหนึ่งตัวที่มีใบเสร็จติดตัวไปด้วย เมื่อขนส่งสุนัขตัวเล็กสองตัว คุณจะต้องซื้อตั๋วเพิ่มเติมโดยมีสัตว์อยู่ในที่นั่งแบบชำระเงิน

สุนัขนำทางสำหรับผู้พิการ อนุญาตให้ขนส่งสุนัขนำทางสำหรับผู้ทุพพลภาพในตู้โดยสารทั้งหมด โดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่มเติมสำหรับค่าที่พักของสัตว์ และไม่ต้องออกเอกสารพิเศษสำหรับมัคคุเทศก์ แต่ข้อกำหนดสำหรับสุนัขยังคงเหมือนเดิม จำเป็นต้องมีสายจูงและอยู่ในปากกระบอกปืน

ไม่ออกสถานที่แยกต่างหากสำหรับสัตว์เลี้ยง สัตว์ถูกวางไว้ที่เท้าของเจ้าของตลอดทาง หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการขนส่งสุนัขโดยทางรถไฟ การเดินทางจะขจัดสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันและในทางกลับกันจะนำมา ซึ่งความสุขและความมั่นใจในสภาพของสัตว์เลี้ยง ซึ่งไม่ต้องแยกจากกันเป็นเวลานาน

บทความที่น่าสนใจ : เลซิติน เหตุผลที่เลซิตินเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติยอดนิยมมากว่า 100 ปี