โรงเรียนวัดนางเอื้อย

หมู่ที่ 2 บ้านนางเอื้อย ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-483121

การทดลอง ภูเขาไฟระเบิด

การทดลอง ภูเขาไฟระเบิดถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการฝึกทักษะการคิดให้กับเด็ก เพราะในธรรมชาติของเด็กจะมีความอยากรู้อยากเห็น และมการตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวอยู่ตลอดเวลา

การทดลอง

การทดลอง

 

การทดลอง