โรงเรียนวัดนางเอื้อย

หมู่ที่ 2 บ้านนางเอื้อย ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-483121

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน

ขอแสดงความยินดี กับเด็กนายณัฐชนนท์ ทองรอด ที่สามารถสอบเข้าห้องพิเศษโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี
เด็กนายณัฐชนนท์ ทองรอด

อัพเดทล่าสุด