โรงเรียนวัดนางเอื้อย

หมู่ที่ 2 บ้านนางเอื้อย ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-483121

ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลติดต่อ หมู่ที่ 2 บ้านบ้านนางเอื้อย ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270