โรงเรียนวัดนางเอื้อย

หมู่ที่ 2 บ้านนางเอื้อย ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-483121

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดนางเอื้อย

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3 1 4 5 1
รวมชั้นอนุบาล 1 4 5 1
ป.1 11 5 16 1
ป.2 8 3 11 1
ป.3 1 9 10 1
ป.4 6 4 10 1
ป.5 3 5 8 1
ป.6 11 4 15 1
รวมชั้นประถมศึกษา 40 30 70 6
รวมทั้งหมด 41 34 75 7

 

อัพเดทล่าสุด