โรงเรียนวัดนางเอื้อย

หมู่ที่ 2 บ้านนางเอื้อย ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-483121

มะเร็งกระเพาะอาหาร ความเสี่ยงที่ทำให้เป็นมะเร็งได้

มะเร็งกระเพาะอาหาร

มะเร็งกระเพาะอาหาร ในปัจจุบันมีผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารในประเทศนั้นสูงมากโดยเฉพาะในผู้ชาย ซึ่งมะเร็งกระเพาะอาหารในประชากรชายในประเทศเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งปอดเท่านั้น เนื่องจากอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนั้นมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2 เท่า ซึ่งสัมพันธ์กับวิธีที่ผู้ชายชอบดื่มสุรา และรูปแบบการใช้ชีวิตอื่นๆ

ทุกคนทราบดีว่า นิสัยการใช้ชีวิตที่ไม่ดีจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ในขณะที่นิสัยการดำรงชีวิตที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆได้ แต่นิสัยที่ดีและนิสัยไม่ดี จะส่งผลต่ออุบัติการณ์ของมะเร็งกระเพาะอาหารในระดับใด เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการเผยแพร่ผลการศึกษาจากนักวิจัย ซึ่งได้ทำการสำรวจติดตามผลเป็นเวลา 10 ปีของผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร 10,254 ราย และผู้ป่วย 10,914 รายที่ไม่มีมะเร็งกระเพาะอาหารในประเทศ

เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยการดำเนินชีวิต ในสัมพันธ์กับความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารพบว่า เมื่อเทียบกับคนที่มีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี ความเสี่ยงของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในผู้ที่มีวิถีชีวิตที่ไม่แข็งแรงนั้นเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า ผลกระทบของการใช้ชีวิตต่อมะเร็งกระเพาะอาหาร

นักวิจัยระบุปัจจัยการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพดี 4 ประการ ได้แก่ การไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่ม ทานอาหารแปรรูปน้อยลง การรับประทานผลไม้และผักสดเป็นประจำ จากนั้นแบ่งการใช้ชีวิตออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ ไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ทั่วไป และไลฟ์สไตล์ที่ไม่แข็งแรง โดยเปรียบเทียบวิถีชีวิตของประชากรกับการเกิด”มะเร็งกระเพาะอาหาร” ซึ่งได้ผลลัพธ์ดังนี้

ความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารในผู้ที่มีไลฟ์สไตล์ทั่วไปจะเพิ่มขึ้นเกือบ 1 ใน 3 โดยอัตราความเสี่ยง 1.32 ต่อ 1.33 เมื่อเทียบกับผู้ที่มีไลฟ์สไตล์สุขภาพดี ความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารในผู้ที่มีไลฟ์สไตล์ไม่ดีต่อสุขภาพ ก็ใกล้เคียงกับของผู้ที่มีไลฟ์สไตล์สุขภาพดี อัตราส่วนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว

ผลกระทบของความเสี่ยงทางพันธุกรรมต่อมะเร็งกระเพาะอาหาร นักวิจัยยังได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับความเสี่ยงทางพันธุกรรมก็มีผลกระทบอย่างมากต่อของมะเร็งกระเพาะอาหาร ความน่าจะเป็นของมะเร็งกระเพาะอาหาร ในผู้ที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมระดับปานกลางนั้น สูงกว่าผู้ที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมต่ำมากกว่าครึ่งหนึ่ง

โดยอัตราความเสี่ยง 1.53 ต่อ 1.54 ผู้ที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมสูง มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารมากกว่าคน โดยมีความเสี่ยงทางพันธุกรรมต่ำเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ซึ่งอัตราความเสี่ยงคือ 2.12 ต่อ 2.13 ต่อคน ยีนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ วิถีชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมสูง

หากยังคงรักษาวิถีชีวิตที่ไม่แข็งแรง ความเสี่ยงของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในคนดังกล่าวจะเพิ่มเป็น 5 เท่าของผู้ที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมต่ำและมีสุขภาพที่ดี แต่ถ้าคนที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมสูง ก็สามารถมีสุขภาพแข็งแรงได้ การใช้ชีวิตช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งกระเพาะอาหารได้เกือบครึ่งหนึ่ง เนื่องจากอัตราความเสี่ยงคือ 5.14 ต่อ 2.60 คน

ทำไมไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเหล่านี้ถึงมีผลกระทบ หากพูดถึงการดื่มและสูบบุหรี่ แอลกอฮอล์และบุหรี่เป็นสารก่อมะเร็งชั้นหนึ่ง ซึ่งสามารถเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งหลายชนิด และอุบัติการณ์ของโรคเรื้อรังอื่นๆ ส่งผลให้เกิดมะเร็งได้ง่าย อาหารแปรรูปมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ อาหารแปรรูปมีปริมาณเกลือมากเกินไป การรับประทานเกลือมากเกินไปจะทำให้การติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรรุนแรงขึ้น

ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งกระเพาะอาหาร อาหารดองที่หลายคนชื่นชอบประกอบด้วยไนไตรต์จำนวนมาก และไนไตรต์ก็เป็นสารก่อมะเร็งชั้นหนึ่งด้วย ผักและผลไม้สดอุดมไปด้วยสารอาหาร สารอาหารเหล่านี้เช่น วิตามินซี สารต้านอนุมูลอิสระโพลีฟีนอลเป็นต้น เพราะมีผลในการป้องกันมะเร็ง ดังนั้นการรับประทานผักและผลไม้สดมากขึ้น สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งต่างๆ ได้

ข้อจำกัดของการศึกษาแน่นอนว่า นักวิจัยยังได้กล่าวถึงข้อจำกัดของการศึกษาครั้งนี้ ตัวอย่างเช่น นักวิจัยวิเคราะห์เฉพาะความเสี่ยงโดยรวมของมะเร็งกระเพาะอาหาร เพราะไม่แบ่งย่อยประเภทย่อยหรือตำแหน่งของเนื้องอกเช่น มะเร็งหัวใจหรือมะเร็งที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวใจ เราทุกคนทราบดีว่า เฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร เป็นสาเหตุหลักของมะเร็งกระเพาะอาหาร และอัตราการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรนั้นสูงมาก

ในการศึกษานี้ นักวิจัยไม่ได้นำเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรในประชากรมาพิจารณา อาหารที่สามารถยับยั้งเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร เนื่องจากเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรมีบทบาทสำคัญในการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร เราจึงต้องใส่ใจกับมัน อาหารจากพืชอุดมไปด้วยสารอาหาร และไฟโตเคมิคอล ซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพมากมาย รวมถึงการยับยั้งเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร

อาหารบางชนิดที่สามารถป้องกันการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรได้ระบุไว้ข้างต้น คุณสามารถรับประทานอาหารข้างต้นอย่างเหมาะสม ในอาหารประจำวันของคุณ เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร กล่าวโดยสรุป คือ งานวิจัยนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเรา สิ่งที่ไม่ควรทำคือ การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับประทานอาหารแปรรูปเป็นประจำ การไม่ค่อยกินผลไม้และผักสด สามารถเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งกระเพาะอาหารได้ถึง 2 เท่า ทำให้เราไม่สามารถเปลี่ยนยีนได้ ถ้าคนที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมสูงมีวิถีชีวิตที่ดี ความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด

 

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ  ➠  โคโรน่า ไวรัสการสังเคราะห์เชื้อเพื่อทำวัคซีนป้องกัน