โรงเรียนวัดนางเอื้อย

หมู่ที่ 2 บ้านนางเอื้อย ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-483121

รับสมัครนักเรียนใหม่

รับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนวัดนางเอื้อย หมู่ที่ 2 บ้านนางเอื้อย ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270 ติดต่อสอบถาม 075-483-121

รับสมัครนักเรียนใหม่