โรงเรียนวัดนางเอื้อย

หมู่ที่ 2 บ้านนางเอื้อย ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-483121

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดนางเอื้อย

อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2533
อาคารสถานที่
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2536
อาคารสถานที่
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2554
building4
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2535
building5
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2557
building6
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2551
building7
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2542