โรงเรียนวัดนางเอื้อย

หมู่ที่ 2 บ้านนางเอื้อย ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-483121

โรคกระดูกพรุน มีอาการอย่างไรและข้อห้ามมีอะไรบ้าง

โรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุน ทำให้ความแข็งแรงของร่างกายลดลง การกระตุกของมือและเท้า ฮอร์โมนเอสโตรเจนและโรคกระดูกพรุนที่ลดลง ในสตรีสูงอายุจะทำให้ระดับแคลเซียมในเลือดต่ำ กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น และตะคริวที่ขาเกิดขึ้น วัยรุ่นจะเติบโตอย่า งรวดเร็ว และมีแนวโน้มที่จะขาดแคลเซียม จึงมักเป็นตะคริวที่ขา

เกิดอาการแน่นหน้าอก หายใจลำบาก การกดทับของกระดูกสันหลังส่วนทรวงอกและเอว ความโค้งหลังของกระดูกสันหลัง ความผิดปกติของทรวงอกจะลดความจุที่สำคัญ และการระบายอากาศสูงสุดลงได้อย่างมาก ผู้ป่วยมักมีอาการเช่น แน่นหน้าอก หายใจลำบากเป็นต้น ร่างกายสั้นลงและมีลักษณะโค้ง เมื่อเวลาผ่านไป การสะสมจะเพิ่มมากขึ้น กระดูกสันหลังบางส่วนค่อยๆ ยุบตัวลง ทำให้ร่างกายสั้นลง ก้มตัวลำบาก

อาจเป็นอาการปวดหลังรองถึงส่วนล่าง ซึ่งส่งผลต่อกิจกรรมการทำงานต่างๆ ได้แก่ การเดินและการหายใจ ระดับความเจ็บปวดของโรคกระดูกพรุนจะค่อยๆ ชัดเจน อาการปวดหลังส่วนล่าง เป็นอาการเฉพาะของโรคกระดูกพรุน ผู้ป่วยโรคกระ ดูกพรุนเกือบทั้งหมด มีระดับความเจ็บปวดต่างกัน ในระยะเริ่มแรกของโรคกระดูกพรุน ส่วนใหญ่จะแสดงออกโดยความอ่อนแอ และความรุนแรงของกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง

จากนั้นค่อยๆ กำเริบ เปลี่ยนจากความรุนแรงเป็นอาการปวดเรื้อรัง ผู้ป่วยรู้สึกไม่สบายตัวเมื่อเดิน และขยับร่างกายได้ยาก แต่เขาไม่สามารถระบุเฉพาะส่วนของความเจ็บปวดได้ ระดับโรคกระดูกพรุนจะค่อยๆ ส่งผลต่อที่หลัง เกิดขึ้นในผู้สูงอายุมักเรียกอาการนี้ว่า หลังค่อม ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ”โรคกระดูกพรุน” หลังค่อมไม่ได้เป็นเพียงอาการของโรคกระดูกพรุน แต่ยังเป็นผลมาจากโรคกระดูกพรุน

ลักษณะและความรุนแรงของหลังค่อม แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และเกี่ยวข้องกับปัจจัยเช่น อายุ เพศ อาชีพและภาวะโภชนาการ โดยทั่วไป คนหลังค่อมมักเกิดในผู้หญิงเร็วกว่าผู้ชาย ซึ่งสัมพันธ์กับการลดลงของระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน ในผู้หญิงหลังวัยหมดประจำเดือน ก่อนอายุ 70 ​​คนหลังค่อมมากขึ้น คนหลังค่อมจะจริงจังมากขึ้น หลังจากอายุ 70 ​​คนหลังค่อมจะหยุดเดิน

ผู้ที่มีภาวะโภชนาการที่ดี ต้องเติมเต็มโปรตีน และเกลืออนินทรีย์ที่ร่างกายต้องการในเวลาที่เหมาะสม สามารถลดระดับของหลังค่อมได้ โรคกระดูกพรุนควรทานอะไร ซี่โครงหมูตุ๋นกระดูกแห้ง วัตถุดิบได้แก่ กระดูกแห้ง 15 กรัม ซี่โครงหมู 1 คู่ น้ำมันสำหรับทำอาหาร 10 กรัม ขิง 5 กรัม หัวหอม 10 กรัม เกลือ 2 กรัม น้ำมันไก่ 2 กรัมและไขมันไก่ 25 กรัม เหมาะสำหรับรอยฟกช้ำ ฟันหลุด หูอื้อ ปวดหลัง ตะคริวหรืออาการกระดูกหัก

ข้อห้ามอาหารสำหรับโรคกระดูกพรุน อย่ากินเค็มเกินไป การรับประทานเกลือมากเกินไป จะเพิ่มการสูญเสียแคลเซียม ซึ่งจะทำให้อาการของโรคกระดูกพรุนแย่ลง ในการทดลองพบว่า การบริโภคเกลือต่อวันเท่ากับ 0.5 กรัม และปริมาณแคล เซียมในปัสสาวะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง หากเพิ่มเป็น 5 กรัม ปริมาณแคลเซียมในปัสสาวะจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

อย่ากินน้ำตาลมากขึ้น เพราะจะส่งผลต่อการดูดซึมแคลเซียม และนำไปสู่โรคกระดูกพรุนทางอ้อม ต้องใส่ใจกับการบริโภคโปรตีนในปริมาณที่พอเหมาะ แต่ไม่มากเกินไป การบริโภคโปรตีนมากเกินไป จะทำให้สูญเสียแคลเ ซียม จากการทดลอง ผู้หญิงได้รับโปรตีน 65 กรัมต่อวัน หากเพิ่มขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์ นั่นคือ 98 กรัมของโปรตีนต่อวัน จะทำให้การสูญเสียแคลเซียม 26 กรัมต่อวันเพิ่มขึ้น

ไม่เหมาะที่จะดื่มกาแฟ ผู้ที่ดื่มกาแฟมักจะสูญเสียแคลเซียมมากกว่าผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟ การทดลองพบว่า 31 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มสตรีวัยหมดประจำเดือน ที่เป็นโรคกระดูกพรุนดื่มกาแฟมากกว่า 4 ถ้วยต่อวัน ในขณะที่กระดูกปกติอีกกลุ่มหนึ่งเพียง 19 เปอร์เซ็นต์ดื่มกาแฟมากกว่า 4 ถ้วยต่อวัน อย่าดื่มชาที่แรงเป็นเวลานาน คาเฟอีนในชาสามารถยับยั้ง การดูดซึมแคลเซียมในทางเดินอาหารได้อย่างเห็นได้ชัด และส่งเสริมการขับแคลเซียมในปัสสาวะ ส่งผลให้สูญเสียแคลเซียมในกระดูกและทำให้เกิดโรคกระดูกพรุน เมื่อเวลาผ่านไป

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ    ➠   เลเซอร์กำจัดขน ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันอย่างไร