โรงเรียนวัดนางเอื้อย

หมู่ที่ 2 บ้านนางเอื้อย ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-483121

หลอดอาหาร วิธีการหลักที่ใช้ในการตรวจหากรดไหลย้อนที่เกี่ยวกับการเรอ

หลอดอาหาร

หลอดอาหาร 52 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยบ่นว่าเรอ ตามกฎแล้วจะ … Read more