โรงเรียนวัดนางเอื้อย

หมู่ที่ 2 บ้านนางเอื้อย ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-483121

การสำรวจ ระยะไกลในอวกาศทางอากาศมีความแตกต่างกันหรือไม่

การสำรวจ

การสำรวจ ระยะไกลในอวกาศ ได้มีการใช้เทคโนโลยีที่ใช้เซ็นเ … Read more