โรงเรียนวัดนางเอื้อย

หมู่ที่ 2 บ้านนางเอื้อย ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-483121

กัญชา ความแตกต่างเพิ่มเติมของอิทธิพลของกัญชาที่มีต่อระบบประสาท มีดังนี้

กัญชา

กัญชา ปรากฏการณ์นี้มักถูกจดจำว่าเป็นภัยคุกคามต่อการเสพต … Read more