โรงเรียนวัดนางเอื้อย

หมู่ที่ 2 บ้านนางเอื้อย ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-483121

แรงจูงใจ ทิศทางของเป้าหมายวิธีเพิ่มเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอธิบายได้ ดังนี้

แรงจูงใจ

แรงจูงใจ ของเป้าหมาย ลองนึกภาพว่า ในทุกสถานการณ์ที่ยากล … Read more