โรงเรียนวัดนางเอื้อย

หมู่ที่ 2 บ้านนางเอื้อย ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-483121

ยา อธิบายความเสี่ยงพิเศษของการพัฒนาของผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์

ยา

ยา ในความหมายกว้างโรคจากยาถือเป็นอาการทางคลินิกใดๆ ของผ … Read more

โปลิโอ เกิดจากการติดเชื้อชนิดใดและยาอะไรช่วยบำบัดภูมิคุ้มกัน

โปลิโอ

โปลิโอ หรือโปลิโอไมเอลิติส เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันที่เ … Read more