โรงเรียนวัดนางเอื้อย

หมู่ที่ 2 บ้านนางเอื้อย ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-483121

การควบคุม ตนเองความหมายและตัวอย่างมีวิธีรับมือกับความเครียดด้วยตัวเอง

การควบคุม

การควบคุม ตนเองความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม อารมณ์ และ … Read more