โรงเรียนวัดนางเอื้อย

หมู่ที่ 2 บ้านนางเอื้อย ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-483121

ช่องท้อง การตรวจคนไข้ของช่องท้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

ช่องท้อง

ช่องท้อง ระหว่างการตรวจคนไข้ช่องท้อง จะมีการติดโฟโตสโคป … Read more