โรงเรียนวัดนางเอื้อย

หมู่ที่ 2 บ้านนางเอื้อย ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-483121

การอดอาหาร ประโยชน์ของการถือศีลอดเป็นระยะสามารถอธิบายได้ ดังนี้

การอดอาหาร

การอดอาหาร เพื่อให้เข้าใจว่า การอดอาหารเป็นช่วงๆ นำไปสู … Read more