โรงเรียนวัดนางเอื้อย

หมู่ที่ 2 บ้านนางเอื้อย ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-483121

อาการ เพ้อคลั่งการบรรเทาอาการของคนในอาการเพ้อคลั่ง อธิบายได้ ดังนี้

อาการ

อาการ เพ้อคลั่ง โดยทั่วไป อาการของอาการเพ้อคลั่งในผู้ชา … Read more