โรงเรียนวัดนางเอื้อย

หมู่ที่ 2 บ้านนางเอื้อย ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-483121

ช่องท้อง การตรวจคนไข้ของช่องท้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

ช่องท้อง

ช่องท้อง ระหว่างการตรวจคนไข้ช่องท้อง จะมีการติดโฟโตสโคป … Read more

รังสีไอออไนซ์ โครงสร้างของรังสีไอออไนซ์และผลกระทบทางชีวภาพ

รังสีไอออไนซ์

รังสีไอออไนซ์ โครงสร้างของรังสีไอออไนซ์ที่ประชากรได้รับ … Read more

อาการ เพ้อคลั่งการบรรเทาอาการของคนในอาการเพ้อคลั่ง อธิบายได้ ดังนี้

อาการ

อาการ เพ้อคลั่ง โดยทั่วไป อาการของอาการเพ้อคลั่งในผู้ชา … Read more